Tractament de dades personals

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/99 de protecció de dades (LOPD), el client accepta que les seves dades personals, així com les que puguin ser facilitades en el futur, siguin recollides i tractades en un fitxer, titularitat de l’escola Club Tennis Montcabrer, amb domicili a Carrer Can Roldós, 8, 08348 Cabrils. Aquestes dades han estat recollides pel Club Tennis Montcabrer amb la finalitat de gestionar i desenvolupar el conjunt de serveis amb el client, i són necessàries per arribar a complir aquests propòsits.

L’afectat podrà exercir els drets reconeguts en la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a través d’un escrit que podrà dirigir a la seu social de l’escola, a l’adreça indicada, amb la referència “Protecció de dades”.

El club l’informa que, depenent de la modalitat de pagament dels serveis, es procedirà a la comunicació de les dades incloses en el fitxer (Nom, CIF/NIF, Núm. de compte) a les entitats financeres (bancs i caixes) amb les quals treballa el Club Tennis Montcabrer a l’efecte de gestionar les transferències, cobraments i pagaments a què doni lloc la relació comercial i l’ús dels nostres serveis.
La no acceptació d’aquestes condicions suposarà que no es podran efectuar els serveis esperats per part del club.

© Club Tennis Montcabrer

C/ Can Roldos,8

Cabrils (08348) Barcelona

Telf. 937 50 80 06

info@ctmontcabrer.cat

Avís Legal

Tractament de dades personals